Tag Archives: Ogana

CÂU CHUYỆN KHỞI NGHIỆP OGANA

Tôi chắn chắn với bạn rằng, nếu không có những bạn đại lý đi cùng, tôi đã không có được Ogana của hôm nay, cũng chính là Diệp Hoa của những ngày đầu tiên. Bởi vì chỉ khi nào tôi được quyền quyết định mọi thứ thì tôi mới có thể hỗ trợ các đại lý của mình một cách tốt nhất. Cũng nhờ vào trách nhiệm và tình yêu thương đó mà tôi mới có câu chuyện khởi nghiệp này.